wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
Akce Rodinného centra

ČERVENÝ, BÍLÝ, MODRÝ: DIALOG POLSKO - ČESKÝ

Červený, bílý, modrý: dialog polsko-český

Číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000806
Program: Interreg V-A Česko – Polsko, Fond mikroprojektů Euroregionu Silesia
Prioritní osa: Spolupráce institucí a komunit
Hlavní partner: Miasto Wodzisław Śląski
Partner: statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Předpokládané náklady: 15 779,08 Eur
Spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj (85 %): 13 412,21 Eur

V rámci projektu dojde k navázání spolupráce mezi Rodinným centrem Ostrava-Jih, wodzislawským rodinným centrem zvaným Dziupla a pracovníky v oblasti sociálních služeb a sociálně právní ochrany dětí. První aktivitou projektu je třídenní workshop ve Wodzislawi pro české a polské pracovníky rodinných center a úřadů, na kterém se účastníci podělí o své zkušenosti, porovnají oba systémy a prostředí, v němž pracují, a navrhnou způsoby, jak řešit nejzávažnější problémy. Pro děti, které rodinná centra navštěvují, jsou připraveny celkem tři aktivity. Mladší děti z Ostravy a Wodzislawi ve věku do 11 let se zúčastní dvou jednodenních setkání, kde budou hrát společné hry a podívají se také do Dinoparku a Malého světa techniky v Dolní oblasti Vítkovice. Starší děti ve věku do 16 let se zúčastní dvoudenního pobytu v Beskydech a kromě sportovních aktivit si užijí také muzikohraní, které vychází z principů muzikoterapie. Společná realizace projektu a výměna zkušeností přispěje nejen ke zvýšení kvality poskytovaných služeb, ale také k navázání a posílení přátelských vazeb, prohloubení znalostí a růstu vzájemné důvěry.Omega Replica Watches Cheap Rolex Replica Cheap Omega Replica Cheap Replica Watches Replica Watches Cheap Replica Watches Best Replica Watches rolex replica rolex replica watches replica watches rolex replica watches Rolex Replique Montre Fake Watches