wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
Klubovna

Klubovna

 

Klubovna Rodinného centra


Klubovna Rodinného centra je snadno dostupná dětem trvale hlášeným v městském obvodu Ostrava-Jih. Bezplatně nabízí potřebnou službu bez administrativních a jiných překážek. Obvykle nevyžaduje žádná doporučení, posudky a potvrzení a sociální pracovníci někdy sami vyhledávají potřebné děti přímo v terénu. Jedná se především o děti rodičů či osob odpovědných za jejich výchovu, kteří spolupracují s Rodinným centrem na základě Zakázkového listu a Informovaného souhlasu rodiče (osoby odpovědné za výchovu) dítěte v evidenci orgánu sociálně-právní ochrany dětí ÚMOb Ostrava-Jih.
Pod dohledem pedagoga volného času zde probíhají výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti pro děti a mládež. Kapacita klubovny je 10 dětí.
V dopoledních hodinách je klubovna určena dětem předškolního věku. Děti si v podnětném prostředí osvojují dodržování pravidel, učí se základním hygienickým návykům, poznávají různé výtvarné techniky a materiály, rozvíjejí své motorické i smyslové schopnosti. Pomocí písní a říkadel rozšiřují svou slovní zásobu a výslovnost. Sžívají se s kolektivem, socializují se v kolektivních hrách a činnostech. Tato činnost umožňuje dětem se lépe začlenit do školských zařízení.
V odpoledních hodinách navštěvují klubovnu děti školního věku. Připravují se zde na povinnosti vyplývající ze školní docházky. Formou interaktivních her si prohlubují školní znalosti a učí se aktivně trávit volný čas. Děti jsou pozitivně motivovány a tím rozvíjejí své schopnosti a dovednosti. Probíhají zde činnosti výtvarné, sportovní, preventivně výchovné programy a další volnočasové aktivity, které napomáhají soudržnosti a sebeprosazení se ve skupině.

Klubovnu mohou po domluvě využívat také rodiče dětí, kterým je zpřístupněn počítač. Pomocí internetu mohou vyhledávat nabídky práce, bydlení a tím zlepšovat svou počítačovou gramotnost i ekonomickou a bytovou situaci. V rámci projektů jsou realizovány přednášky odborníků na témata, týkající se např. oddlužení, domácího násilí, přístupu ve výchově dětí se specifickými poruchami učení, ADHD apod.


PROVOZ KLUBOVNY:

  • PONDĚLÍ:    10:00 - 11:45    13:00 - 16:45
  • ÚTERÝ:       10:00 - 11:45    13:00 - 15:45
  • STŘEDA:     10:00 - 11:45    13:00 - 16:45
  • ČTVRTEK:   10:00 - 11:45    13:00 - 16:45
  • PÁTEK:       10.00 - 11:45 

 

Evidenční list RC

Provozní řád klubovny

 

 PRAVIDLA NAŠÍ KLUBOVNY

SRDÍČKOVÉ PRAVIDLO – jsme kamarádi a máme se rádi; chováme se k sobě hezky.

PUSINKOVÉ PRAVIDLO – pusinku máme na hezká slova, nemluvíme sprostě, umíme pozdravit i poděkovat, nekřičíme na sebe.

OUŠKOVÉ PRAVIDLO – když jeden mluví, ostatní poslouchají, nepřekřikujeme se

ŽELVIČKOVÉ PRAVIDLO – v klubovně se pohybujeme pomalu, neběháme, neskáčeme a nedovádíme

MYDLINKOVÉ PRAVIDLO – když jdeme na záchod, splachujeme a vždycky si pak umyjeme ruce vodou a mýdlem, stejně tak po každé výtvarné činnosti

KOŠŤÁTKOVÉ PRAVIDLO – vždy po sobě uklízíme hračky tam, kam patří, hračky neničíme

BOTIČKOVÉ PRAVIDLO – do klubovny se zouváme a boty si urovnáme do botníku

klubovna foto 1klubovna foto 2klubovna foto 3


Omega Replica Watches Cheap Rolex Replica Cheap Omega Replica Cheap Replica Watches Replica Watches Cheap Replica Watches Best Replica Watches rolex replica rolex replica watches replica watches rolex replica watches Rolex Replique Montre Fake Watches