Klubovna

  • Vytisknout

 

Klubovna Rodinného centra


Klubovna Rodinného centra je snadno dostupná dětem trvale hlášeným v městském obvodu Ostrava-Jih. Bezplatně nabízí potřebnou službu bez administrativních a jiných překážek. Obvykle nevyžaduje žádná doporučení, posudky a potvrzení a sociální pracovníci někdy sami vyhledávají potřebné děti přímo v terénu. Jedná se především o děti rodičů či osob odpovědných za jejich výchovu, kteří spolupracují s Rodinným centrem na základě Zakázkového listu a Informovaného souhlasu rodiče (osoby odpovědné za výchovu) dítěte v evidenci orgánu sociálně-právní ochrany dětí ÚMOb Ostrava-Jih.
Pod dohledem pedagoga volného času zde probíhají výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti pro děti a mládež. Kapacita klubovny je 10 dětí.
V dopoledních hodinách je klubovna určena dětem předškolního věku. Děti si v podnětném prostředí osvojují dodržování pravidel, učí se základním hygienickým návykům, poznávají různé výtvarné techniky a materiály, rozvíjejí své motorické i smyslové schopnosti. Pomocí písní a říkadel rozšiřují svou slovní zásobu a výslovnost. Sžívají se s kolektivem, socializují se v kolektivních hrách a činnostech. Tato činnost umožňuje dětem se lépe začlenit do školských zařízení.
V odpoledních hodinách navštěvují klubovnu děti školního věku. Připravují se zde na povinnosti vyplývající ze školní docházky. Formou interaktivních her si prohlubují školní znalosti a učí se aktivně trávit volný čas. Děti jsou pozitivně motivovány a tím rozvíjejí své schopnosti a dovednosti. Probíhají zde činnosti výtvarné, sportovní, preventivně výchovné programy a další volnočasové aktivity, které napomáhají soudržnosti a sebeprosazení se ve skupině.

Klubovnu mohou po domluvě využívat také rodiče dětí, kterým je zpřístupněn počítač. Pomocí internetu mohou vyhledávat nabídky práce, bydlení a tím zlepšovat svou počítačovou gramotnost i ekonomickou a bytovou situaci. V rámci projektů jsou realizovány přednášky odborníků na témata, týkající se např. oddlužení, domácího násilí, přístupu ve výchově dětí se specifickými poruchami učení, ADHD apod.


PROVOZ KLUBOVNY:

  • PONDĚLÍ:    10:00 - 11:45    13:00 - 16:45
  • ÚTERÝ:       10:00 - 11:45    13:00 - 15:45
  • STŘEDA:     10:00 - 11:45    13:00 - 16:45
  • ČTVRTEK:   10:00 - 11:45    13:00 - 16:45
  • PÁTEK:       10.00 - 11:45 

 

Evidenční list RC

Provozní řád klubovny

 

 PRAVIDLA NAŠÍ KLUBOVNY

SRDÍČKOVÉ PRAVIDLO – jsme kamarádi a máme se rádi; chováme se k sobě hezky.

PUSINKOVÉ PRAVIDLO – pusinku máme na hezká slova, nemluvíme sprostě, umíme pozdravit i poděkovat, nekřičíme na sebe.

OUŠKOVÉ PRAVIDLO – když jeden mluví, ostatní poslouchají, nepřekřikujeme se

ŽELVIČKOVÉ PRAVIDLO – v klubovně se pohybujeme pomalu, neběháme, neskáčeme a nedovádíme

MYDLINKOVÉ PRAVIDLO – když jdeme na záchod, splachujeme a vždycky si pak umyjeme ruce vodou a mýdlem, stejně tak po každé výtvarné činnosti

KOŠŤÁTKOVÉ PRAVIDLO – vždy po sobě uklízíme hračky tam, kam patří, hračky neničíme

BOTIČKOVÉ PRAVIDLO – do klubovny se zouváme a boty si urovnáme do botníku

klubovna foto 1klubovna foto 2klubovna foto 3