wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
Projekt DUHA

Projekt DUHA

V roce 2014 byl díky dotaci Magistrátu Města Ostravy za účelem zabezpečení prevence kriminality realizován projekt DUHA. Jeho náplní byly dva výlety, dvě přednášky a doučování koncipované jako příprava na opravné zkoušky.

Cílovou skupinou projektu byli klienti odboru sociálně-právní ochrana dětí a obyvatel z přilehlého okolí ul. Čujkovova..

Výlety proběhly v době letních prázdnin a byly směřovány do míst, která dětem přinesla zábavu a nové poznatky. V prvním červencovém týdnu jsme zamířili do Šiklova mlýna, westernového městečka na Vysočině. Na konci prázdnin pak na zámek a do přilehlého parku v Hradci nad Moravicí. Díky dotací mělo 57 nadšených dětí možnost obohatit svůj zážitkový svět, vyzkoušet si řadu nezvyklých činností a poznat nový kout naší země.

Úroveň doučování byla garantována třemi zkušenými pedagogů. Doučování bylo zajištěno pro 21 žáků základních škol obvodu Ostrava-Jih. Zájem byl větší než naše kapacitní možnosti. Úspěch dětí u následných zkoušek sice nebyl stoprocentní, ale často bylo letní učení jedinečnou možnosti zopakovat si a pochopit základy stěžejních předmětů. Zejména u matematiky  byl připomenut základ vědomosti, na který už lze navazovat v další školní docházce.

Témata přednášek vycházela z nejaktuálnějších potřeba naší cílové skupiny. Přednáška vedena pracovnici občanské poradny byla zaměřena na možnosti řešení zadlužení, koncem září proběhla beseda s dětskou psycholožkou, která hovořila k problematice výchovy dětí předškolního věku.


Omega Replica Watches Cheap Rolex Replica Cheap Omega Replica Cheap Replica Watches Replica Watches Cheap Replica Watches Best Replica Watches rolex replica rolex replica watches replica watches rolex replica watches Rolex Replique Montre Fake Watches