wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
Projekt KIPR

Projekt KIPR

Rodinnému centru se podařilo získat v roce 2005 grant Ministerstva vnitra ČR v oblasti prevence kriminality dětí a mládeže. Projekt s názvem KIPR (Komunitní a Individuální Práce s Rodinou) byl realizován v průběhu celého roku 2005

Cílem projektu byla změna postojů rodičů směrem k rodičovské zodpovědnosti, přijatelné trávení volného času dětí, nastartování a udržení pravidelné činnosti klubovny Rodinného centra a vytvoření programů a aktivit pro soustavné působení na děti ze sousedství a skupinu rodin ubytovaných v bytech vyčleněných pro potřeby sociálního bydlení.

Cílové skupiny projektu:
-rodiny, které spolupracují se sociálními pracovníky RC z vlastní potřeby, rodiny, které byly předány soc. pracovníkům RC do individuální péče OSPOD, rodiny s dětmi, které jsou ubytovány v bytech vyčleněných pro potřeby sociálního bydlení
-děti, které nezvládají školní učivo, mají výukové problémy a jejich rodiče nespolupracují se školou, děti předškolního věku a děti školou povinné, děti, které jsou zapojeny do programu mimoškolního doučování 
-občané v různých tíživých situacích a občané etnických skupin, rodiny ze sociálně znevýhodněného prostředí
-rodiny s dětmi ze sousedství, děti, které tráví svůj čas na ulici 
-rodiny v evidenci OSPOD, z toho: rodiny s alkoholovou závislostí, rodiny s větším počtem dětí, rodiny s neschopností orientace v sociální oblasti, děti, nad jejichž výchovou je stanoven dohled, neúplné rodiny vývojem kojence (rodiny, které mají dítě v ústavní výchově), rodiny ohrožené rozvodem, rodiny s nezaměstnaným členem, rodiny s omezenými možnostmi bydlení

Aktivity uskutečněné v rámci projektu KIPR:
- zřízení klubovny RC, zahájení jejího provozu
- realizace dvou víkendových pobytů
- doučování dětí
- supervize
- zřízení webových stránek Rodinného centra


Základní filosofií projektu KIPR nebylo vytvořit servis pro mládež, ale přimět ke změně postojů a chování všechny členy rodiny a zajistit její fungování.


Omega Replica Watches Cheap Rolex Replica Cheap Omega Replica Cheap Replica Watches Replica Watches Cheap Replica Watches Best Replica Watches rolex replica rolex replica watches replica watches rolex replica watches Rolex Replique Montre Fake Watches