wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
Projekt KLÍČ

Projekt KLÍČ

Projekt s názvem Klíč byl realizován ve druhé polovině roku 2008. Finanční prostředky, získané od Magistrátu města Ostravy v rámci zabezpečení prevence kriminality, jsme vynaložili na realizaci víkendového pobytu pro 30 dětí s účastí pracovníka Policie ČR a na edukační přednášky externích pracovníků státních i nestátních organizací. 
Cílovou skupinou byly rodiny s dětmi v péči a evidenci odboru sociálně právní ochrany dětí ÚMOb Ostrava-Jih.

Cíle projektu:
- motivace a aktivizace ohrožených rodin při řešení nepříznivé sociální situace
- pořádání besed s odborníky různých profesí při komunitní práci
- realizace víkendového pobytu pro děti klientů s účastí externího pracovníka Policie ČR
- v průběhu víkendového pobytu v rámci přednášek pracovníka PČR zaměření na prevenci a řešení společensky nepřijatelného chování dětí

Uskutečněné aktivity:
- počítačová výuka
- besedy s odborníky z: Úřadu práce, Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba, Dětského centra Domeček, Mediačního centra, Intervenčního centra BKB, Občanské poradny Společně-Jekhetane
- víkendový pobyt pro 30 dětí 

V rámci odborných přednášek se podařilo motivovat část klientů k aktivnějšímu přístupu v řešení stávající tíživé situace. V průběhu počítačové výuky se naučili pracovat v programech Word, Excel a práci s internetem. Víkendový pobyt v Horní Lomné u Jablunkova měl rovněž značný úspěch, pobyt na čerstvém vzduchu společně se stravou složenou z biovýrobků se příznivě odrazil na zdraví dětí.


Omega Replica Watches Cheap Rolex Replica Cheap Omega Replica Cheap Replica Watches Replica Watches Cheap Replica Watches Best Replica Watches rolex replica rolex replica watches replica watches rolex replica watches Rolex Replique Montre Fake Watches