wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
Projekt LOGOS

Projekt LOGOS

V průběhu měsíců květen-říjen 2009 realizujeme projekt s názvem LOGOS, na který jsme získali finanční prostředky z rozpočtu Magistrátu města Ostravy. Projektem zamýšlíme upevnit a prohloubit znalosti dětí získané výukou v základní škole, pomoci jim formou doučování a pravidelnou konzultací s odborníky-pedagogy získat přehled v probírané látce, napomáhat jim v rozvoji logického myšlení a v neposlední řadě také vybudovat si pozitivní postoj k učení a škole jako takové.
Cílovou skupinou jsou děti klientů v evidenci odboru sociálně právní ochrany dětí.

Cíle projektu:
- pravidelné doučování stěžejních předmětů – českého jazyka, matematiky, anglického jazyka, německého jazyka, fyziky a chemie
- realizace víkendového pobytu pro děti v evidenci odboru sociálně právní ochrany dětí s účastí lektorky anglického jazyka
- pořádání besed se strážníky Městské policie Ostrava zaměřené na prevenci a řešení sociálně patologického chování dětí

Projekt LOGOS napomůže dětem získat potřebné znalosti základních předmětů, zlepšit své výsledky ve škole a uznáním učitelů a rodičů si zvednout vlastní sebevědomí. V rámci víkendového pobytu, který se bude konat v září 2009, se děti na pár dní vymaní z patologického prostředí, pomocí ekologických programů si budou moci osvojit praktické dovednosti v práci s přírodními materiály a během celého pobytu budou mít možnost seznámit se s pomocí anglické lektorky se základy anglického jazyka.


Omega Replica Watches Cheap Rolex Replica Cheap Omega Replica Cheap Replica Watches Replica Watches Cheap Replica Watches Best Replica Watches rolex replica rolex replica watches replica watches rolex replica watches Rolex Replique Montre Fake Watches