Projekt LOGOS

  • Vytisknout

V průběhu měsíců květen-říjen 2009 realizujeme projekt s názvem LOGOS, na který jsme získali finanční prostředky z rozpočtu Magistrátu města Ostravy. Projektem zamýšlíme upevnit a prohloubit znalosti dětí získané výukou v základní škole, pomoci jim formou doučování a pravidelnou konzultací s odborníky-pedagogy získat přehled v probírané látce, napomáhat jim v rozvoji logického myšlení a v neposlední řadě také vybudovat si pozitivní postoj k učení a škole jako takové.
Cílovou skupinou jsou děti klientů v evidenci odboru sociálně právní ochrany dětí.

Cíle projektu:
- pravidelné doučování stěžejních předmětů – českého jazyka, matematiky, anglického jazyka, německého jazyka, fyziky a chemie
- realizace víkendového pobytu pro děti v evidenci odboru sociálně právní ochrany dětí s účastí lektorky anglického jazyka
- pořádání besed se strážníky Městské policie Ostrava zaměřené na prevenci a řešení sociálně patologického chování dětí

Projekt LOGOS napomůže dětem získat potřebné znalosti základních předmětů, zlepšit své výsledky ve škole a uznáním učitelů a rodičů si zvednout vlastní sebevědomí. V rámci víkendového pobytu, který se bude konat v září 2009, se děti na pár dní vymaní z patologického prostředí, pomocí ekologických programů si budou moci osvojit praktické dovednosti v práci s přírodními materiály a během celého pobytu budou mít možnost seznámit se s pomocí anglické lektorky se základy anglického jazyka.