wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
Projekt MARATON ZDRAVÍ

Maraton zdraví

Projekt byl finančně zajištěn transferem z rozpočtu Statutárního města Ostravy městskému obvodu Ostrava-Jih za účelem zabezpečení prevence kriminality. Cílovou skupinou projektu Maraton zdraví byly děti v evidenci odboru sociálně právní ochrana dětí.Projekt byl zaměřen na posílení tělesného, psychického a sociálního zdraví. Aktivity projektu zahrnovaly doučování a příměstský pobyt.

Doučování se zúčastnilo 20 dětí, přičemž stěžejní předměty opět doučovali zkušení pedagogové.

Pobyt v prostorách Sanatoria Klimkovice byl organizován pro 25 dětí ve věku 7-15 let. Jeho náplní byla muzikoterapie, přednáška Policie ČR na téma šikana a přednáška zdravotníka o zásadách první pomoci a zdravém životním stylu. Zbytek času byl vyplněn výtvarnými aktivitami,sportovními soutěžemi a plaváním.Všechny činnosti byly programově zaměřeny na zvyšování povědomí o rizikových oblastech života, což je tou nejlepší prevenci rozvoje patologického chování.

      


Omega Replica Watches Cheap Rolex Replica Cheap Omega Replica Cheap Replica Watches Replica Watches Cheap Replica Watches Best Replica Watches rolex replica rolex replica watches replica watches rolex replica watches Rolex Replique Montre Fake Watches