wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
Projekt OHROD

Projekt OHROD

Projekt OHROD - Ohrožené rodiny - realizace rok 2007. Posláním projektu bylo rozvinutí takových forem sociální práce a intervence, které umožní elminaci či alespoň minimalizaci nepříznivých životních situací zapřičiněných konfliktním způsobem života jednotlivých členů rodiny, narušením interakcí rodinného systému či rizikovým prostředím, ve kterém se rodina dítěte nachází. 

Cíle projektu :
- prevence a řešení problematiky výskytu sociálně patologických jevů u dětí školního  věku v problémové lokalitě Ostrava - Jih
- podpora integračních aktivit se zaměřením na rizikové skupiny obyvatel
- rozvoj terénní sociální práce jako stěžejní formy pomoci ohroženým rodinám
- realizace besed s odborníky na témata, která se týkají aktuálních problémů

Cílová skupina:
- děti v evidenci kurátorů pro děti a mládež
- rodiny v evidenci odboru sociálně právní ochrany dětí
- rodiny a občané nacházející se v různých tíživých situacích, sociálně znevýhodněné    rodiny žijící v přilehlé lokalitě
- rodiny ubytované v bytech vyčleněných pro sociální bydlení

Projekt byl realizován ve spolupráci s pracovníky z Bílého nosorožce o.p.s., Kofoedovy školy, Bílého kruhu bezpečí, Policie ČR a preventisty z Městské policie.


Omega Replica Watches Cheap Rolex Replica Cheap Omega Replica Cheap Replica Watches Replica Watches Cheap Replica Watches Best Replica Watches rolex replica rolex replica watches replica watches rolex replica watches Rolex Replique Montre Fake Watches