wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
Projekt PROLOK

Projekt PROLOK

Projekt PROLOKProblémová Lokalita - se snažil o zajištění spolupráce mezi Rodinným centrem - pracovištěm odboru sociálně právní ochrany dětí, Policií ČR a neziskovými organizacemi, jejímž hlavním cílem je podpora volnočasových a integračních aktivit v problémové lokalitě města Ostravy se zaměřením na rizikové skupiny. Projekt byl realizován v roce 2006.

Cílem projektu bylo systematické řešení problémů celého rodinného systému, které by dítěti umožnilo život v jeho přirozeném prostředí primární rodiny. Stěžejní metodou byla individuální sociální práce, práce se skupinou, podpora a rozvoj volnočasových aktivit a poradenství.

Cílové skupiny projektu:
-rodiny v individuální péči pracovníků Rodinného centra, které spolupracují na základě vlastní potřeby nebo byly do péče předány OSPOD 
-rodiny ubytované v bytech vyčleněných pro potřeby sociálního bydlení
-rodiny a občané nacházející se v různých tíživých situacích
-sociálně znevýhodněné rodiny žijící v přilehlé lokalitě
-rodiny a občané etnických skupin žijící v přilehlé lokalitě
-rodiny s výskytem sociopatologických jevů, rodiny s abúzem alkoholu či jiných návykových látek některého z členů, rodiny ohrožené rozvodem rodičů, rodiny s omezenými možnostmi bydlení, rodiny neorientující se v sociální oblasti, rodiny nezaměstnaných, neúplné rodiny, rodiny s dětmi se zdravotním handicapem, rodiny a děti s výskytem trestné činnosti

Aktivity uskutečněné v rámci projektu:
- odborný výcvik práce na PC (Word, Excel, internet)
- profesionální poradenství v oblasti pracovního práva, výživy, péče o dítě
- pravidelná účast a poradenství příslušníka Policie ČR v oblasti prevence kriminality u dětí předškolního a školního věku
- komunitní práce s dětmi s využitím metod muzikoterapie a arteterapie
- supervize


Omega Replica Watches Cheap Rolex Replica Cheap Omega Replica Cheap Replica Watches Replica Watches Cheap Replica Watches Best Replica Watches rolex replica rolex replica watches replica watches rolex replica watches Rolex Replique Montre Fake Watches