wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
Projekt SOVA

Projekt SOVA

Projekt Sova byl realizován v průběhu měsíců května až října 2011. Projekt byl financován z dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR  poskytnuté v rámci Městského programu prevence kriminality.
 
Projekt SOVA zahrnoval následující aktivity:
  •  dva víkendové pobyty, které proběhly v květnu a říjnu na reakreačním středisku Zálesí v Budišově nad Budišovkou. Pobytů se zúčastnilo 75 dětí s doprovodem. Volnočasový program byl doplněn v prvním termínu o přednášky pracovníka Renarkonu, po dobu říjnového pobytu byla přítomná lektorka anglického jazyka;
  • doučování v průběhu prázdnin pro děti, které se připravovaly na opravné zkoušky. Pedagogové  pomáhali dětem v českém jazyce, matematice, fyzice, chemii, dějepise a přírodopise;
  • vzdělávací přednášky. Témata přednášek byla vybrána s ohledem na aktuální potřeby klientů a jejich cílem byla motivace a aktivizace rodin při řešení jejich   nepříznivé sociální situace. Přednášejícími byli odborníci z Úřadu práce Ostrava, Občanské poradny při Jehketane, zdravotník a školní psycholog.


Cílovou skupinou byly rodiny s dětmi, které jsou v péči odboru sociálně-právní ochrany děti a dále děti, které se účastní aktivit klubovny Rodinného centra. Přednášky navštívili taktéž obyvatelé z přilehlé lokality a nájemníci bytů vyčleněněných pro potřeby sociálního bydlení.


Omega Replica Watches Cheap Rolex Replica Cheap Omega Replica Cheap Replica Watches Replica Watches Cheap Replica Watches Best Replica Watches rolex replica rolex replica watches replica watches rolex replica watches Rolex Replique Montre Fake Watches