DŮLEŽITÉ!

Zrušení termínu je možné pouze 24h před rezervovaným termínem.

Za neomluvený pozdní příchod 24h před masáží se účtuje storno poplatek ve výši 300,-Kč.